Bankowy Serwis Finansowy


Zadbaj o swoje finanse. Spraw, by pieniądze pracowały dla Ciebie! Przestaw się na mądre oszczędzanie, wybierz korzystne konto osobiste, oszczędnościowe, sprawdź oferty kredytowe, albo pożyczki, pomyśl o ubezpieczeniu lub postaw na intratną inwestycję. Wybierz usługę w zależności od tego, co tak naprawdę Cię interesuje. Naucz się unikać pułapek finansowych razem z Bankowym Serwisem Finansowym.

Newsletter finansowy - dołącz do zadowolonych użytkowników serwisu.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Szanujemy Twoją prywatność w każdej chwili możesz zaktualizować lub usunąć swoje dane. Twoje dane są bezpieczne.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Firmowy rachunek bankowy!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz GwarancyjnyBankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to podmiot gwarantujący dysponentom wypłatę środków pieniężnych, które są zgromadzone na ich rachunkach bankowych, jeżeli bank straciłby płynność i ogłosił upadłość. Najprościej rzecz ujmując, BFG wypłaca pieniądze uprawnionym klientom bankrutujących banków i SKOK-ów.

Wypłata należnych środków jest możliwa dzięki funkcjonowaniu systemu gwarantowanych środków pieniężnych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiada bowiem specjalny rachunek rozliczeń gwarantowanych w Narodowym Banku Polskim (NBP). Właśnie na ten rachunek bankowy wpływają trzy rodzaje środków, tj.:

 • obowiązkowe środki pieniężne ze wszystkich banków objętych systemem gwarantowanym,
 • środki z funduszu pomocowego,
 • odsetki z tytułu opóźnienia w dokonywaniu wpłat przez banki.

Jak zbudowany jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Na Bankowy Fundusz Gwarancyjny składają się dwa fundusze - statutowy oraz pomocowy, których zadania wyglądają następująco:

 1. Fundusz statutowy - stworzony w celu zapewnienia środków na wypłaty środków gwarantowanych. Środki Funduszu pochodzą z:
  • wpłat NBP,
  • wpłat Ministra Finansów,
  • nadwyżki bilansowej,
  • kwot uzyskanych z masy upadłościowej banków i SKOK-ów.
 2. Fundusz pomocowy - jego zadaniem jest zapewnianie środków na finansowanie zadań BFG. Środki umieszczone są na rachunku bankowym wyodrębnionym z rachunku bieżącego, a pochodzą z:
  • obowiązkowych wpłat rocznych banków objętych systemem gwarantowanym,
  • odsetek z tytułu opóźnienia wpłat rocznych.

Jeżeli dany bank ogłosi upadłość, BFG wypłaca środki wraz z odsetkami znajdujące się na złotowych i walutowych rachunkach bankowych, które nalicza się do dnia ogłoszenia upadłości. Kluczowa jest kwota gwarantowana. Środki są bowiem zwracane w całości do równowartości 100 000 euro i zawsze wypłacane w złotówkach.

Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych w BFG?

Wypłata środków gwarantowanych realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia upadłości i przebiega w kilku krokach, tj.:

 1. Bank lub SKOK ogłaszający upadłość sporządza listę osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych.
 2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat.
 3. Klient uprawniony do odbioru środków gwarantowanych może je wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek bankowy. Środki wypłacane są we wskazanym podmiocie i zawsze po okazaniu dokumentu tożsamości.

Do wyliczenia kwoty wypłaty środków z BFG, przyjmuje się średni kurs euro zgodny z tabelą kursową Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli klient uprawniony do wypłaty środków gwarantowanych nie odebrał ich we wskazanym podmiocie w terminie, odebrać może je w BFG, w terminie 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości przez bank lub SKOK.

Propozycja Banku Santander dla przedsiębiorców teraz w promocji Konto Firmowe Godne Polecenia, którego użytkownicy w ramach promocji przez 2 lata nic nie zapłacą za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty, przelewy przez internet, wypłaty ze wszystkich bankomatów.

Przedsiębiorcy zakładający konto firmowe w Santander Banku mogą liczyć na wiele przywilejów, tj. darmowe prowadzenie konta, bezpłatne przelewy internetowe do ZUS i US, wpłaty i wypłaty gotówkowe kartą debetową we wszystkich bankomatach, darmowe konto walutowe w EUR, USD lub GBP.

Prowadzisz firmę i szukasz najlepszego konta bankowego, gdzie Twoje środki będą bezpieczne, a prowadzenie rachunku bezpłatne? Sprawdź Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku!

Złóż wniosek

Dlaczego warto mieć rachunek bankowy w kilku bankach?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki do kwoty 100 tysięcy euro. W przypadku kont prywatnych to wystarczająco wysoka granica, ponieważ rzadko na koncie w banku ktoś przetrzymuje środki rzędu blisko pół miliona złotych. Co jest sporadyczne w przypadku kont indywidualnych, jest normalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na firmowych rachunkach bankowych. Dlatego przedsiębiorstwa powinny mieć w kilka kont w różnych bankach. Wszystko dla bezpieczeństwa przetrzymywanych środków. Najlepiej, aby w jednym banku depozyt nie przekraczał 100 tys. euro. Wówczas, nawet przy upadłości banku, przedsiębiorca, w krótkim terminie może liczyć na zwrot całej kwoty. W innym wypadku będzie musiał czekać na egzekucję komorniczą. To z reguły mocno przedłużająca się procedura, co może zachwiać płynnością firmy.

Jakie inne zadania ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Widać gołym okiem, że BFG to podmiot gwarantujący klientom banków, że ich pieniądze na rachunkach są bezpieczne. Nawet w przypadku upadłości, większość jest wypłacana w krótkim terminie jedynie za okazaniem dowodu tożsamości. Jednak sam Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma również inne zadana, tj.:

 • udziela pomocy finansowej bankom, które są niewypłacalne i utraciły płynność finansową,
 • wspiera procesy restruktyzacyjne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, udzielając im pomocy w razie niewypłacalności,
 • opracowuje analizy i prognozy dla sektora bankowego oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • gromadzi i analizuje informacje o podmiotach objętych systemem gwarantowanym,
 • udziela gwarancji zwiększenia funduszu własnego bankom krajowym.

Skoro BFG zabezpiecza rachunki klientów banków do kwoty 100 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw, nie są to kwoty rzucające na kolana, przetrzymywanie środków w wysokości powyżej tej kwoty na koncie tylko w jednym banku może skończyć się utratą płynności finansowej. Przedsiębiorca, podobnie jak klient indywidualny, w trybie kilku dni z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może jedynie odzyskać środki do kwoty rzędu 100 000 euro. Jeżeli rachunek bankowy firmy ma wyższe saldo, środki przechowywane na koncie upadającego banku można odzyskać jedynie w drodze egzekucji komorniczej, co może narazić na utratę płynności, a nawet bankructwo. Lepiej oszczędzić sobie tych problemów, rozbijając kapitał gotówkowy na kilka mniejszych depozytów w różnych bankach.

  DODAJ SWOJĄ OPINIE / NOWY KOMENTARZ 123 komentarzy  

 

Propozycja Banku Santander dla przedsiębiorców teraz w promocji Konto Firmowe Godne Polecenia, którego użytkownicy w ramach promocji przez 2 lata nic nie zapłacą za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty, przelewy przez internet, wypłaty ze wszystkich bankomatów.

Przedsiębiorcy zakładający konto firmowe w Santander Banku mogą liczyć na wiele przywilejów, tj. darmowe prowadzenie konta, bezpłatne przelewy internetowe do ZUS i US, wpłaty i wypłaty gotówkowe kartą debetową we wszystkich bankomatach, darmowe konto walutowe w EUR, USD lub GBP.

Prowadzisz firmę i szukasz najlepszego konta bankowego, gdzie Twoje środki będą bezpieczne, a prowadzenie rachunku bezpłatne? Sprawdź Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku!